Hedeboholdet i Roskilde

Home Om os Kontakt os Ny danser Danseaften Love/vedtægter Kæden marts 2019 Påskelegestue 2014 Julelegestue 2013 Sommerudflugt 2019 Sæsonprogram Novemberfest 2018 Havnedans 95 års jubilæum Privatlivspolitik

Folkedanserforeningen Hedeboholdets dataansvar:

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Næstformand: James Bigler, Egevang 6, Lindenborg, 4000 Roskilde, tlf. 3074 5321, mail: james_bigler@lic-mail.dk, hjemmeside: www.hedeboholdet.dk.

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

      1) Medlemsoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer,            fødselsdato og e-mailadresse.

      2) Oplysninger om ledere, instruktører og spillemænd: Almindelige personoplysninger:            kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.